ნევროლოგი

ნევროლოგია - კლინიკური მედიცინის დარგია, რომელიც სწავლობს ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებათა წარმოქმნისა და მიმდინარეობის, მათი დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის საკითხებს.  კლინიკა  „ჯანმრთელი ცხოვრება“-ში  წარმოებული ნევროლოგიური  სერვისია - ნევროლოგის კონსულტაცია.