ოტო-რინო- ლარინგოლოგი

ოტორინოლარინგოლოგია - მედიცინის დარგია  რომელიც სწავლობს ყურისა და ზედა სასუნთქი გზების დაავადებებს, მათი მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის მეთოდებს.  კლინიკა „ჯანმრთელი ცხოვრება“  გთავაზობთ  ოტორინოლარინგოლოგის  კონსულტაციას  და მცირე  მანიპულაციებს:  გოგირდის  საცობის ამოღება;  უცხო სხეულის ამოღება  ცხვირიდან, ყურიდან;  ცხვირის წინა ტამპონადა  და სხვა.