პედიატრი - კლინიკა „ჯანმრთელი ცხოვრება“-ს  პედიატრი ახორციელებს 0-დან-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა განვთარებასა და ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობას; დაავადების შემთხვევაში პაციენტის გამოკვლევასა და მკურალობის ტაქტიკის შემუშავებას ვიწრო სპეციალისტებთან აქტიური კოორდინაციის გზით.  ატარებს საგანმანათლებლო მუშაობას მშობლებთან ასაკობრივი იმუნიზაციის აუცილებლობის, ბავშვთა და მოზარდთა ჯანსაღი კვებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ.  ახორციელებს ბინაზე ვიზიტებს შესაბამისი ჩვენების შემთხვევაში.