თერაპია -  მედიცინის დარგი, რომელიც სწავლობს შინაგან სნეულებებს და მათი მკურნალობის არაქირურგიულ მეთოდებს.კლინიკა  „ჯანმრთელი ცხოვრება“-ს  ოჯახის ექიმი/თერაპევტი  ახორციელებს 18 წელზე უფროსი ასაკის პაციენტებში სხვადასხვა დაავადებების  რისკის შეფასებას   დაავადების  ადრეულ  ეტაპზე  გამოვლენის მიზნით;  მწვავე  და ქრონიკული დაავადებების მართვას  და საჭიროებისამებრ  სამედიცინო მომსახურების კოორდინირებას  ვიწრო სპეციალისტებთან.  ოჯახის ექიმი/თერაპევტი  ახორციელებს ბინაზე ვიზიტებს შესაბამისი ჩვენების შემთხვევაში.